Logo
...inteligentné technológie pre váš domov
Prezentacia Flash
Vyberte si elektroinštaláciu
Prezentacia Flash
Vstúpte do virtuálneho domu
Domáca Automatizácia


Integrácia technológií

Projektová podpora

Komplexné služby IT

Profylaktika hardware

Profylaktika software

Paušálny servis

Integrácia a riadenie jednotlivých technológií domácej automatizácie - značkový, cenový a technický návrh


Základný popis poskytovanej služby:

V dnešnej rýchlo meniacej sa a dynamickej dobe nám informačné technológie stále viac ovplyvňujú skoro každú súčasť nášho domova. Pojem domáca automatizácia reprezentuje hlavne systém prepojenia domácich systémov a ich riadenie podľa vlastných predstáv. Do dneška boli jednotlivé systémy domácnosti oddelené, resp. veľmi jednoducho prepojené, bez možnosti vlastného nastavenia činnosti a reakcie jednotlivých systémov, ich reakciu na zmenu podmienok a súlad s inými systémami.

Hlavným cieľom našej firmy je implementácia inteligentných systémov do domova našich klientov a ich každodenného života, čím získajú úplne inú úroveň komfortu v ich bývaní. Najpodstatnejším faktorom realizácií systémov domácej automatizácie je jednoduchosť ovládania, úspora energií, operatívne informácie o stave a zmenách v systémoch domova, vysoká bezpečnosť a v neposlednej miere riadenie systémov domácnosti na diaľku.

V zmysle vašich potrieb navrhneme základný a orientačný cenový návrh riešenia domácej automatizácie. Samozrejme záleží veľa na tom, či bývate v dome alebo bytovom dome, či staviate nový, resp. prestavujete kompletne starší dom alebo byt, radi by ste mali doma riadené iba niektoré časti domácnosti, alebo vyžadujete úplný a komplexný systém riadenia vrátane diaľkovej komunikácie s riadiacim systémom. V zmysle týchto zadaní vieme optimálne navrhnúť značkový, cenový a technický spôsob riešenia vašich predstáv a potrieb.

Ikony


Medzi používané systémy domácej automatizácie môžme zahrnúť:

Dom
  1. informačné technológie prepojené v jednej homogénnej káblovej, resp. bezkáblovej počítačovej sieti a dáta centralizované v dátovom centre

  2. audio a video systémy domácnosti prepojené v jednej káblovej, resp. bezkáblovej sieti A-V, s inteligentnými konfigurovateľnými ovládačmi s napojením na domácu počítačovú sieť a dátové centrum

  3. systém osvetlenia domácnosti formou rôznych typov svietidiel a systémov, s možnosťou zapnutia, vypnutia alebo zmeny intenzity osvetlenia podľa času, pohybu v miestnosti a nastavených svetelných scén

  4. systém kúrenia a klimatizácie domácnosti s možnosťou nastavovania teplôt prostredníctvom termoregulácií jednotlivých miestností alebo častí domu, konfigurácie teplotných nastavení podľa denného času, pohybu osôb v miestnostiach, počasia, ročného obdobia a pod.

  5. systém ovládania roliet na oknách, vstupných dverí do domu, garážových dverí, krytu bazéna a rôznych spotrebičov domácnosti pripojených cez sieťovú zásuvku

  6. systém zabezpečenia a ochrany majetku prostredníctvom EPS, kamerového systému a ostatných monitorovacích zariadení s možnosťou informovania a bezpečného riadenia prostredníctvom aktuálnych prenosových trás - GSM, Internet a pod.

  7. systém inteligentnej elektroinštalácie, ktorý je vlastne spojením vyššie spomenutých systémov domácnosti a riadiacim systémov komplexnej domácnosti , buď prostredníctvom jednej 2-káblovej zbernice, alebo bez-káblovo formou Rádio-Frekvenčnej komunikácie, WLAN alebo ZigBee siete. Zahŕňa aj rôzne ovládače, tzv. aktory a snímače rozličných stavov, ďalej rôzne zásuvky a centrálny rozvádzač.

  8. systém zabezpečenia zálohy prívodu elektrickej energie rôznou formou, od krátkodobého zálohovania elektrickej energie prostredníctvom zálohovacích zdrojov UPS s inteligentným riadením až po dlhodobé zálohovanie elektrickej energie prostredníctvom ostrovných fotovoltaických a veterných systémov alebo tepelných čerpadiel.