Logo
...inteligentné technológie pre váš domov
itehouse at itehouse dot sk
(na adresu itehouse at itehouse dot sk )
... ...
Kontaktné osoby
Ing. Vladimír Kováč

Mobil: 0948 322004 a 0905 610033
Telefón: 055 3964598
E-mail: itehouse at itehouse dot sk
pcpartner at itehouse dot sk
... ...
... ...
Firma

Ing. Vladimír Kováč - PC PARTNER
Pekinská 15
04013 Košice - sídlisko Ťahanovce

... ...
... ...
Identifikačné údaje
IČO: 10835555
DRČ: 1030241773
Ič DPH: SK1030241773
Živnostenský register: Žo-222/1993/000
reg. číslo ŽR: 802-9472
... ...
... ...
Bankové spojenie
Banka:
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike, Bratislava
Číslo účtu: 520700-4202558676/8360
Swift: BREX SK BX
IBAN: SK84 8360 5207 0042 0255 8676
... ...